להלן לוח האימונים לשבוע הקרוב, החל מיום ראשון ה-16/07/22 ועד יום שבת 10/07/22
יש לזכור כי המועד הרישמי של האימון הבא נקבע ע"י המאמן ונמסר לשחקנים בתום כל אימון,
כך שבמקרה של סתירה בין הדברים הכתובים באתר לבין המועד שנמסר ע"י המאמן הנכם מתבקשים לבדוק עם המאמן.
הזמנים המופיעים ברשימה הם הזמנים של המגרש/אולם אותו מקבלת הקבוצה.
ייתכן כי המאמן יקבע את תחילת האימון 15-20 דקות לפני המועד הרישמי. שימו לב!
 
בוגרים (יוסי בונן)  
ראשון 10/7 xxxxxxxx
שני 11/7 xxxxxxxx
שלישי 12/7 xxxxxxxx
רביעי 13/7 xxxxxxxx
חמישי 14/7 xxxxxxxx
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
נוער על (רועי)  
ראשון 10/7 מטרו אולם 1400-1530
שני 11/7 פארק 1500-1630
שלישי 12/7 xxxxxxxx
רביעי 13/7 xxxxxxxx
חמישי 14/7 תלי 1630-1800
שישי 15/7 פארק 1030-1200
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
נוער ארצית (רותם)  
ראשון 10/7 מטרו אולם 1800-1930
שני 11/7 מטרו אולם 1800-1930
שלישי 12/7 פארק 1800-1930
רביעי 13/7 xxxxxxxx
חמישי 14/7 תלי 1800-1930
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
נוער מחוזית (טל)  
ראשון 10/7 xxxxxxxx
שני 11/7 xxxxxxxx
שלישי 12/7 xxxxxxxx
רביעי 13/7 xxxxxxxx
חמישי 14/7 xxxxxxxx
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
נערים א לאומית (רון)  
ראשון 10/7 xxxxxxxx
שני 11/7 xxxxxxxx
שלישי 12/7 xxxxxxxx
רביעי 13/7 xxxxxxxx
חמישי 14/7 xxxxxxxx
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
נערים א ארצית (גיא)  
ראשון 10/7 מטרו אולם 1800-1930
שני 11/7 מטרו אולם 1800-1930
שלישי 12/7 פארק 1800-1930
רביעי 13/7 xxxxxxxx
חמישי 14/7 תלי 1800-1930
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
נערים ב לאומית (איתי/גיא)
ראשון 10/7 פארק 1315-1445
שני 11/7 פארק 1315-1445
שלישי 12/7 פארק 1330-1500
רביעי 13/7 פארק 1315-1445
חמישי 14/7 אתלטיקה דוריאן מטרו בחוץ 1800
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
נערים ב מחוזית (ירין)  
ראשון 10/7 פארק 1745-1915
שני 11/7 פארק 1630-1800
שלישי 12/7 xxxxxxxx
רביעי 13/7 xxxxxxxx
חמישי 14/7 xxxxxxxx
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
ילדים א לאומית (ירין)  
ראשון 10/7 פארק 1615-1745
שני 11/7 מטרו אולם 1400-1530
שלישי 12/7 xxxxxxxx
רביעי 13/7 xxxxxxxx
חמישי 14/7 xxxxxxxx
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
ילדים א מחוזית (טל)  
ראשון 10/7 תלי 1900-2030
שני 11/7 תלי 1730-1900
שלישי 12/7 תלי 1900-2020
רביעי 13/7 xxxxxxxx
חמישי 14/7 xxxxxxxx
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
ילדים ב (אופק)  
ראשון 10/7 תלי 1730-1900
שני 11/7 תלי 1900-2030
שלישי 12/7 פארק 1500-1630
רביעי 13/7 xxxxxxxx
חמישי 14/7 פארק 1330-1500
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
ילדים ב (גיא)  
ראשון 10/7 פארק 1445-1615
שני 11/7 תלי 1900-2030
שלישי 12/7 פארק 1500-1630
רביעי 13/7 פארק 1445-1615
חמישי 14/7 אתלטיקה דוריאן מטרו בחוץ 1700
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
ילדים ב (ארז)  
ראשון 10/7 תלי 1600-1730
שני 11/7 xxxxxxxx
שלישי 12/7 פארק 1630-1800
רביעי 13/7 פארק 1615-1745
חמישי 14/7 פארק 1630-1800
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
קטסל א (עידו)  
ראשון 10/7 xxxxxxxx
שני 11/7 פארק 1800-1930
שלישי 12/7 xxxxxxxx
רביעי 13/7 xxxxxxxx
חמישי 14/7 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1800
שישי 15/7 פארק 1630-1800
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
קטסל א (רותם)  
ראשון 10/7 תלי 1430-1600
שני 11/7 תלי 1600-1730
שלישי 12/7 xxxxxxxx
רביעי 13/7 תלי 1600-1730
חמישי 14/7 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1700
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
קטסל א (אייל/איתי)  
ראשון 10/7 xxxxxxxx
שני 11/7 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1800
שלישי 12/7 תלי 1600-1730
רביעי 13/7 תלי 1730-1900
חמישי 14/7 תלי 1500-1630
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
קטסל ב (אופק)  
ראשון 10/7 xxxxxxxx
שני 11/7 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1700
שלישי 12/7 תלי 1730-1900
רביעי 13/7 xxxxxxxx
חמישי 14/7 פארק 1500-1630
שישי 15/7 רימון 1530-1700
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
קטסל ב (דוריאן)  
ראשון 10/7 דקל 1700-1830
שני 11/7 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1700
שלישי 12/7 דקל 1700-1830
רביעי 13/7 דקל 1700-1830
חמישי 14/7 xxxxxxxx
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
קטסל ב (אסף/דוריאן)  
ראשון 10/7 דקל 1830-2000
שני 11/7 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1600
שלישי 12/7 דקל 1830-2000
רביעי 13/7 דקל 1830-2000
חמישי 14/7 xxxxxxxx
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
קטסל ב (אייל/רותם)  
ראשון 10/7 xxxxxxxx
שני 11/7 תלי 1430-1600
שלישי 12/7 xxxxxxxx
רביעי 13/7 תלי 1430-1600
חמישי 14/7 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1600
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
מכבי יאיר (כספי)  
ראשון 10/7 xxxxxxxx
שני 11/7 xxxxxxxx
שלישי 12/7 xxxxxxxx
רביעי 13/7 xxxxxxxx
חמישי 14/7 רימון 2030
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
להלן לוח האימונים לשבוע הקרוב, החל מיום ראשון ה-16/07/22 ועד יום שבת 10/07/22
יש לזכור כי המועד הרישמי של האימון הבא נקבע ע"י המאמן ונמסר לשחקנים בתום כל אימון,
כך שבמקרה של סתירה בין הדברים הכתובים באתר לבין המועד שנמסר ע"י המאמן הנכם מתבקשים לבדוק עם המאמן.
הזמנים המופיעים ברשימה הם הזמנים של המגרש/אולם אותו מקבלת הקבוצה.
ייתכן כי המאמן יקבע את תחילת האימון 15-20 דקות לפני המועד הרישמי. שימו לב!
 
בוגרים (יוסי בונן)  
ראשון 10/7 xxxxxxxx
שני 11/7 xxxxxxxx
שלישי 12/7 xxxxxxxx
רביעי 13/7 xxxxxxxx
חמישי 14/7 xxxxxxxx
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
נוער על (רועי)  
ראשון 10/7 מטרו אולם 1400-1530
שני 11/7 פארק 1500-1630
שלישי 12/7 xxxxxxxx
רביעי 13/7 xxxxxxxx
חמישי 14/7 תלי 1630-1800
שישי 15/7 פארק 1030-1200
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
נוער ארצית (רותם)  
ראשון 10/7 מטרו אולם 1800-1930
שני 11/7 מטרו אולם 1800-1930
שלישי 12/7 פארק 1800-1930
רביעי 13/7 xxxxxxxx
חמישי 14/7 תלי 1800-1930
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
נוער מחוזית (טל)  
ראשון 10/7 xxxxxxxx
שני 11/7 xxxxxxxx
שלישי 12/7 xxxxxxxx
רביעי 13/7 xxxxxxxx
חמישי 14/7 xxxxxxxx
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
נערים א לאומית (רון)  
ראשון 10/7 xxxxxxxx
שני 11/7 xxxxxxxx
שלישי 12/7 xxxxxxxx
רביעי 13/7 xxxxxxxx
חמישי 14/7 xxxxxxxx
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
נערים א ארצית (גיא)  
ראשון 10/7 מטרו אולם 1800-1930
שני 11/7 מטרו אולם 1800-1930
שלישי 12/7 פארק 1800-1930
רביעי 13/7 xxxxxxxx
חמישי 14/7 תלי 1800-1930
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
נערים ב לאומית (איתי/גיא)
ראשון 10/7 פארק 1315-1445
שני 11/7 פארק 1315-1445
שלישי 12/7 פארק 1330-1500
רביעי 13/7 פארק 1315-1445
חמישי 14/7 אתלטיקה דוריאן מטרו בחוץ 1800
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
נערים ב מחוזית (ירין)  
ראשון 10/7 פארק 1745-1915
שני 11/7 פארק 1630-1800
שלישי 12/7 xxxxxxxx
רביעי 13/7 xxxxxxxx
חמישי 14/7 xxxxxxxx
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
ילדים א לאומית (ירין)  
ראשון 10/7 פארק 1615-1745
שני 11/7 מטרו אולם 1400-1530
שלישי 12/7 xxxxxxxx
רביעי 13/7 xxxxxxxx
חמישי 14/7 xxxxxxxx
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
ילדים א מחוזית (טל)  
ראשון 10/7 תלי 1900-2030
שני 11/7 תלי 1730-1900
שלישי 12/7 תלי 1900-2020
רביעי 13/7 xxxxxxxx
חמישי 14/7 xxxxxxxx
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
ילדים ב (אופק)  
ראשון 10/7 תלי 1730-1900
שני 11/7 תלי 1900-2030
שלישי 12/7 פארק 1500-1630
רביעי 13/7 xxxxxxxx
חמישי 14/7 פארק 1330-1500
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
ילדים ב (גיא)  
ראשון 10/7 פארק 1445-1615
שני 11/7 תלי 1900-2030
שלישי 12/7 פארק 1500-1630
רביעי 13/7 פארק 1445-1615
חמישי 14/7 אתלטיקה דוריאן מטרו בחוץ 1700
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
ילדים ב (ארז)  
ראשון 10/7 תלי 1600-1730
שני 11/7 xxxxxxxx
שלישי 12/7 פארק 1630-1800
רביעי 13/7 פארק 1615-1745
חמישי 14/7 פארק 1630-1800
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
קטסל א (עידו)  
ראשון 10/7 xxxxxxxx
שני 11/7 פארק 1800-1930
שלישי 12/7 xxxxxxxx
רביעי 13/7 xxxxxxxx
חמישי 14/7 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1800
שישי 15/7 פארק 1630-1800
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
קטסל א (רותם)  
ראשון 10/7 תלי 1430-1600
שני 11/7 תלי 1600-1730
שלישי 12/7 xxxxxxxx
רביעי 13/7 תלי 1600-1730
חמישי 14/7 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1700
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
קטסל א (אייל/איתי)  
ראשון 10/7 xxxxxxxx
שני 11/7 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1800
שלישי 12/7 תלי 1600-1730
רביעי 13/7 תלי 1730-1900
חמישי 14/7 תלי 1500-1630
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
קטסל ב (אופק)  
ראשון 10/7 xxxxxxxx
שני 11/7 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1700
שלישי 12/7 תלי 1730-1900
רביעי 13/7 xxxxxxxx
חמישי 14/7 פארק 1500-1630
שישי 15/7 רימון 1530-1700
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
קטסל ב (דוריאן)  
ראשון 10/7 דקל 1700-1830
שני 11/7 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1700
שלישי 12/7 דקל 1700-1830
רביעי 13/7 דקל 1700-1830
חמישי 14/7 xxxxxxxx
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
קטסל ב (אסף/דוריאן)  
ראשון 10/7 דקל 1830-2000
שני 11/7 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1600
שלישי 12/7 דקל 1830-2000
רביעי 13/7 דקל 1830-2000
חמישי 14/7 xxxxxxxx
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
קטסל ב (אייל/רותם)  
ראשון 10/7 xxxxxxxx
שני 11/7 תלי 1430-1600
שלישי 12/7 xxxxxxxx
רביעי 13/7 תלי 1430-1600
חמישי 14/7 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1600
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
   
מכבי יאיר (כספי)  
ראשון 10/7 xxxxxxxx
שני 11/7 xxxxxxxx
שלישי 12/7 xxxxxxxx
רביעי 13/7 xxxxxxxx
חמישי 14/7 רימון 2030
שישי 15/7 xxxxxxxx
שבת 16/7 xxxxxxxx
הוספת תגובה

מבזקים