להלן לוח האימונים לשבוע הקרוב, החל מיום ראשון ה-14/05/22 ועד יום שבת 08/05/22
יש לזכור כי המועד הרישמי של האימון הבא נקבע ע"י המאמן ונמסר לשחקנים בתום כל אימון,
כך שבמקרה של סתירה בין הדברים הכתובים באתר לבין המועד שנמסר ע"י המאמן הנכם מתבקשים לבדוק עם המאמן.
הזמנים המופיעים ברשימה הם הזמנים של המגרש/אולם אותו מקבלת הקבוצה.
ייתכן כי המאמן יקבע את תחילת האימון 15-20 דקות לפני המועד הרישמי. שימו לב!
 
בוגרים (יוסי בונן)  
ראשון 8/5 xxxxxxxx
שני 9/5 xxxxxxxx
שלישי 10/5 xxxxxxxx
רביעי 11/5 xxxxxxxx
חמישי 12/5 xxxxxxxx
שישי 13/5 xxxxxxxx
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
נוער על (דורון)  
ראשון 8/5 מטרו אולם 1500-1630
שני 9/5 אתלטיקה רון מטרו בחוץ 1600
שלישי 10/5 מטרו אולם 1430-1600
רביעי 11/5 xxxxxxxx
חמישי 12/5 מטרו אולם 1500-1630
שישי 13/5 xxxxxxxx
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
נוער ארצית (רותם)  
ראשון 8/5 תלי 1945-2115
שני 9/5 xxxxxxxx
שלישי 10/5 מטרו אולם 2030-2150
רביעי 11/5 דקל 2030-2200
חמישי 12/5 תלי 1930-2100
שישי 13/5 xxxxxxxx
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
נוער מחוזית (טל)  
ראשון 8/5 xxxxxxxx
שני 9/5 xxxxxxxx
שלישי 10/5 xxxxxxxx
רביעי 11/5 xxxxxxxx
חמישי 12/5 xxxxxxxx
שישי 13/5 xxxxxxxx
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
נערים א לאומית (רון)  
ראשון 8/5 משחק בנתניה 1930
שני 9/5 פארק 1615-1735
שלישי 10/5 פארק 1530-1630
רביעי 11/5 משחק בפארק 1830
חמישי 12/5 xxxxxxxx
שישי 13/5 פארק 1500-1630
שבת 14/5 תלי 1830-2000
   
נערים א ארצית (גיא)  
ראשון 8/5 משחק בדקל 1900
שני 9/5 תלי 1530-1700
שלישי 10/5 אביב 1500-1630
רביעי 11/5 מטרו אולם 1630-1800
חמישי 12/5 xxxxxxxx
שישי 13/5 xxxxxxxx
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
נערים ב לאומית (איתי)  
ראשון 8/5 מטרו אולם 1630-1800
שני 9/5 אתלטיקה רון מטרו בחוץ 1800
שלישי 10/5 מטרו אולם 1600-1730
רביעי 11/5 מטרו אולם 1800-1930
חמישי 12/5 xxxxxxxx
שישי 13/5 xxxxxxxx
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
נערים ב מחוזית (ירין)  
ראשון 8/5 xxxxxxxx
שני 9/5 מטרו אולם 1530-1700
שלישי 10/5 מטרו אולם 1730-1900
רביעי 11/5 מטרו בחוץ 1800-1930
חמישי 12/5 אתלטיקה רון מטרו בחוץ 1700
שישי 13/5 תלי 1300-1430
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
ילדים א לאומית (ירין)  
ראשון 8/5 xxxxxxxx
שני 9/5 אתלטיקה רון מטרו בחוץ 1700
שלישי 10/5 מטרו אולם 1900-2030
רביעי 11/5 פארק 1615-1745
חמישי 12/5 אתלטיקה רון מטרו בחוץ 1600
שישי 13/5 תלי 1430-1600
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
ילדים א מחוזית (טל)  
ראשון 8/5 מטרו אולם 1800-1930
שני 9/5 xxxxxxxx
שלישי 10/5 פארק 1815-1930
רביעי 11/5 xxxxxxxx
חמישי 12/5 תלי 1800-1930
שישי 13/5 xxxxxxxx
שבת 14/5 משחק בכפ"ס 1830
   
ילדים ב (אופק)  
ראשון 8/5 פארק 1500-1630
שני 9/5 xxxxxxxx
שלישי 10/5 תלי 1715-1845
רביעי 11/5 מטרו אולם 1930-2100
חמישי 12/5 פארק 1800-1930
שישי 13/5 xxxxxxxx
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
ילדים ב (גיא)  
ראשון 8/5 דקל 1700-1830
שני 9/5 תלי 1700-1830
שלישי 10/5 אביב 1630-1800
רביעי 11/5 משחק בדקל 1900
חמישי 12/5 אתלטיקה רון מטרו בחוץ 1800
שישי 13/5 xxxxxxxx
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
ילדים ב (ארז)  
ראשון 8/5 פארק 1630-1800
שני 9/5 xxxxxxxx
שלישי 10/5 תלי 1845-2015
רביעי 11/5 מטרו בחוץ 1600-1730
חמישי 12/5 משחק בלב השרון 1730
שישי 13/5 xxxxxxxx
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
קטסל א (עידו)  
ראשון 8/5 xxxxxxxx
שני 9/5 פארק 1855-2010
שלישי 10/5 משחק בפארק 1700
רביעי 11/5 xxxxxxxx
חמישי 12/5 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1800
שישי 13/5 פארק 1630-1800
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
קטסל א (רותם)  
ראשון 8/5 פארק 1800-1930
שני 9/5 תלי 1830-2000
שלישי 10/5 משחק בדקל 1700
רביעי 11/5 xxxxxxxx
חמישי 12/5 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1700
שישי 13/5 xxxxxxxx
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
קטסל א (אייל)  
ראשון 8/5 xxxxxxxx
שני 9/5 פארק 1735-1855
שלישי 10/5 משחק בדקל 1830
רביעי 11/5 מטרו בחוץ 1730-1900
חמישי 12/5 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1600
שישי 13/5 xxxxxxxx
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
קטסל ב (אופק)  
ראשון 8/5 xxxxxxxx
שני 9/5 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1700
שלישי 10/5 תלי 1545-1715
רביעי 11/5 xxxxxxxx
חמישי 12/5 פארק 1630-1800
שישי 13/5 רימון 1530-1700
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
קטסל ב (דוריאן)  
ראשון 8/5 מטרו בחוץ 1600-1730
שני 9/5 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1800
שלישי 10/5 מטרו בחוץ 1600-1730
רביעי 11/5 משחק בדקל 1700
חמישי 12/5 xxxxxxxx
שישי 13/5 xxxxxxxx
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
קטסל ב (אסף)  
ראשון 8/5 מטרו בחוץ 1700-1830
שני 9/5 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1600
שלישי 10/5 xxxxxxxx
רביעי 11/5 xxxxxxxx
חמישי 12/5 תלי 1630-1800
שישי 13/5 פארק 1345-1500
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
קטסל ב (אייל)  
ראשון 8/5 xxxxxxxx
שני 9/5 יונתן 1530-1700
שלישי 10/5 מטרו בחוץ 1600-1730
רביעי 11/5 מטרו בחוץ 1600-1730
חמישי 12/5 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1500
שישי 13/5 xxxxxxxx
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
מכבי יאיר (כספי)  
ראשון 8/5 xxxxxxxx
שני 9/5 xxxxxxxx
שלישי 10/5 xxxxxxxx
רביעי 11/5 xxxxxxxx
חמישי 12/5 xxxxxxxx
שישי 13/5 xxxxxxxx
שבת 14/5 xxxxxxxx
להלן לוח האימונים לשבוע הקרוב, החל מיום ראשון ה-14/05/22 ועד יום שבת 08/05/22
יש לזכור כי המועד הרישמי של האימון הבא נקבע ע"י המאמן ונמסר לשחקנים בתום כל אימון,
כך שבמקרה של סתירה בין הדברים הכתובים באתר לבין המועד שנמסר ע"י המאמן הנכם מתבקשים לבדוק עם המאמן.
הזמנים המופיעים ברשימה הם הזמנים של המגרש/אולם אותו מקבלת הקבוצה.
ייתכן כי המאמן יקבע את תחילת האימון 15-20 דקות לפני המועד הרישמי. שימו לב!
 
בוגרים (יוסי בונן)  
ראשון 8/5 xxxxxxxx
שני 9/5 xxxxxxxx
שלישי 10/5 xxxxxxxx
רביעי 11/5 xxxxxxxx
חמישי 12/5 xxxxxxxx
שישי 13/5 xxxxxxxx
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
נוער על (דורון)  
ראשון 8/5 מטרו אולם 1500-1630
שני 9/5 אתלטיקה רון מטרו בחוץ 1600
שלישי 10/5 מטרו אולם 1430-1600
רביעי 11/5 xxxxxxxx
חמישי 12/5 מטרו אולם 1500-1630
שישי 13/5 xxxxxxxx
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
נוער ארצית (רותם)  
ראשון 8/5 תלי 1945-2115
שני 9/5 xxxxxxxx
שלישי 10/5 מטרו אולם 2030-2150
רביעי 11/5 דקל 2030-2200
חמישי 12/5 תלי 1930-2100
שישי 13/5 xxxxxxxx
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
נוער מחוזית (טל)  
ראשון 8/5 xxxxxxxx
שני 9/5 xxxxxxxx
שלישי 10/5 xxxxxxxx
רביעי 11/5 xxxxxxxx
חמישי 12/5 xxxxxxxx
שישי 13/5 xxxxxxxx
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
נערים א לאומית (רון)  
ראשון 8/5 משחק בנתניה 1930
שני 9/5 פארק 1615-1735
שלישי 10/5 פארק 1530-1630
רביעי 11/5 משחק בפארק 1830
חמישי 12/5 xxxxxxxx
שישי 13/5 פארק 1500-1630
שבת 14/5 תלי 1830-2000
   
נערים א ארצית (גיא)  
ראשון 8/5 משחק בדקל 1900
שני 9/5 תלי 1530-1700
שלישי 10/5 אביב 1500-1630
רביעי 11/5 מטרו אולם 1630-1800
חמישי 12/5 xxxxxxxx
שישי 13/5 xxxxxxxx
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
נערים ב לאומית (איתי)  
ראשון 8/5 מטרו אולם 1630-1800
שני 9/5 אתלטיקה רון מטרו בחוץ 1800
שלישי 10/5 מטרו אולם 1600-1730
רביעי 11/5 מטרו אולם 1800-1930
חמישי 12/5 xxxxxxxx
שישי 13/5 xxxxxxxx
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
נערים ב מחוזית (ירין)  
ראשון 8/5 xxxxxxxx
שני 9/5 מטרו אולם 1530-1700
שלישי 10/5 מטרו אולם 1730-1900
רביעי 11/5 מטרו בחוץ 1800-1930
חמישי 12/5 אתלטיקה רון מטרו בחוץ 1700
שישי 13/5 תלי 1300-1430
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
ילדים א לאומית (ירין)  
ראשון 8/5 xxxxxxxx
שני 9/5 אתלטיקה רון מטרו בחוץ 1700
שלישי 10/5 מטרו אולם 1900-2030
רביעי 11/5 פארק 1615-1745
חמישי 12/5 אתלטיקה רון מטרו בחוץ 1600
שישי 13/5 תלי 1430-1600
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
ילדים א מחוזית (טל)  
ראשון 8/5 מטרו אולם 1800-1930
שני 9/5 xxxxxxxx
שלישי 10/5 פארק 1815-1930
רביעי 11/5 xxxxxxxx
חמישי 12/5 תלי 1800-1930
שישי 13/5 xxxxxxxx
שבת 14/5 משחק בכפ"ס 1830
   
ילדים ב (אופק)  
ראשון 8/5 פארק 1500-1630
שני 9/5 xxxxxxxx
שלישי 10/5 תלי 1715-1845
רביעי 11/5 מטרו אולם 1930-2100
חמישי 12/5 פארק 1800-1930
שישי 13/5 xxxxxxxx
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
ילדים ב (גיא)  
ראשון 8/5 דקל 1700-1830
שני 9/5 תלי 1700-1830
שלישי 10/5 אביב 1630-1800
רביעי 11/5 משחק בדקל 1900
חמישי 12/5 אתלטיקה רון מטרו בחוץ 1800
שישי 13/5 xxxxxxxx
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
ילדים ב (ארז)  
ראשון 8/5 פארק 1630-1800
שני 9/5 xxxxxxxx
שלישי 10/5 תלי 1845-2015
רביעי 11/5 מטרו בחוץ 1600-1730
חמישי 12/5 משחק בלב השרון 1730
שישי 13/5 xxxxxxxx
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
קטסל א (עידו)  
ראשון 8/5 xxxxxxxx
שני 9/5 פארק 1855-2010
שלישי 10/5 משחק בפארק 1700
רביעי 11/5 xxxxxxxx
חמישי 12/5 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1800
שישי 13/5 פארק 1630-1800
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
קטסל א (רותם)  
ראשון 8/5 פארק 1800-1930
שני 9/5 תלי 1830-2000
שלישי 10/5 משחק בדקל 1700
רביעי 11/5 xxxxxxxx
חמישי 12/5 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1700
שישי 13/5 xxxxxxxx
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
קטסל א (אייל)  
ראשון 8/5 xxxxxxxx
שני 9/5 פארק 1735-1855
שלישי 10/5 משחק בדקל 1830
רביעי 11/5 מטרו בחוץ 1730-1900
חמישי 12/5 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1600
שישי 13/5 xxxxxxxx
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
קטסל ב (אופק)  
ראשון 8/5 xxxxxxxx
שני 9/5 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1700
שלישי 10/5 תלי 1545-1715
רביעי 11/5 xxxxxxxx
חמישי 12/5 פארק 1630-1800
שישי 13/5 רימון 1530-1700
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
קטסל ב (דוריאן)  
ראשון 8/5 מטרו בחוץ 1600-1730
שני 9/5 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1800
שלישי 10/5 מטרו בחוץ 1600-1730
רביעי 11/5 משחק בדקל 1700
חמישי 12/5 xxxxxxxx
שישי 13/5 xxxxxxxx
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
קטסל ב (אסף)  
ראשון 8/5 מטרו בחוץ 1700-1830
שני 9/5 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1600
שלישי 10/5 xxxxxxxx
רביעי 11/5 xxxxxxxx
חמישי 12/5 תלי 1630-1800
שישי 13/5 פארק 1345-1500
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
קטסל ב (אייל)  
ראשון 8/5 xxxxxxxx
שני 9/5 יונתן 1530-1700
שלישי 10/5 מטרו בחוץ 1600-1730
רביעי 11/5 מטרו בחוץ 1600-1730
חמישי 12/5 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1500
שישי 13/5 xxxxxxxx
שבת 14/5 xxxxxxxx
   
מכבי יאיר (כספי)  
ראשון 8/5 xxxxxxxx
שני 9/5 xxxxxxxx
שלישי 10/5 xxxxxxxx
רביעי 11/5 xxxxxxxx
חמישי 12/5 xxxxxxxx
שישי 13/5 xxxxxxxx
שבת 14/5 xxxxxxxx
הוספת תגובה

מבזקים