להלן לוח האימונים לשבוע הקרוב, החל מיום ראשון ה-1604/22 ועד יום שבת 10/04/22
יש לזכור כי המועד הרישמי של האימון הבא נקבע ע"י המאמן ונמסר לשחקנים בתום כל אימון,
כך שבמקרה של סתירה בין הדברים הכתובים באתר לבין המועד שנמסר ע"י המאמן הנכם מתבקשים לבדוק עם המאמן.
הזמנים המופיעים ברשימה הם הזמנים של המגרש/אולם אותו מקבלת הקבוצה.
ייתכן כי המאמן יקבע את תחילת האימון 15-20 דקות לפני המועד הרישמי. שימו לב!
 
בוגרים (יוסי בונן)  
ראשון 17/4 מטרו אולם 1700
שני 18/4 תלי 1200
שלישי 19/4 משחק בר"ג 1900
רביעי 20/4 xxxxxxxx
חמישי 21/4 תלי 1200
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 משחק במטרו 2100
   
נוער על (דורון)  
ראשון 17/4 xxxxxxxx
שני 18/4 xxxxxxxx
שלישי 19/4 xxxxxxxx
רביעי 20/4 xxxxxxxx
חמישי 21/4 xxxxxxxx
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
נוער ארצית (רותם)  
ראשון 17/4 פארק 1630-1800
שני 18/4 פארק 1800-1930
שלישי 19/4 תלי 1600-1730
רביעי 20/4 תלי 1830-2000
חמישי 21/4 xxxxxxxx
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
נוער מחוזית (טל)  
ראשון 17/4 xxxxxxxx
שני 18/4 משחק בתלי 1700
שלישי 19/4 xxxxxxxx
רביעי 20/4 xxxxxxxx
חמישי 21/4 xxxxxxxx
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
נערים א לאומית (רון)  
ראשון 17/4 פארק 1500-1630
שני 18/4 אתלטיקה רון מטרו בחוץ 1000
שלישי 19/4 פארק 1500-1630
רביעי 20/4 פארק 1530-1700
חמישי 21/4 פארק 1200-1330
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
נערים א ארצית (גיא)  
ראשון 17/4 פארק 1030-1200
שני 18/4 פארק 1030-1200
שלישי 19/4 xxxxxxxx
רביעי 20/4 פארק 1030-1200
חמישי 21/4 xxxxxxxx
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
נערים ב לאומית (איתי)  
ראשון 17/4 פארק 1200-1330
שני 18/4 פארק 1200-1330
שלישי 19/4 פארק 1200-1330
רביעי 20/4 תלי 1000-1130
חמישי 21/4 xxxxxxxx
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
נערים ב מחוזית (ירין)  
ראשון 17/4 מטרו אולם 1230-1400
שני 18/4 אתלטיקה רון מטרו בחוץ 1100
שלישי 19/4 תלי 1130-1300
רביעי 20/4 פארק 1330-1500
חמישי 21/4 xxxxxxxx
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
ילדים א לאומית (ירין)  
ראשון 17/4 מטרו אולם 1100-1230
שני 18/4 אתלטיקה רון מטרו בחוץ 1200
שלישי 19/4 תלי 1000-1130
רביעי 20/4 פארק 1200-1330
חמישי 21/4 xxxxxxxx
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
ילדים א מחוזית (טל)  
ראשון 17/4 פארק 1800-1930
שני 18/4 תלי 1500-1630
שלישי 19/4 xxxxxxxx
רביעי 20/4 xxxxxxxx
חמישי 21/4 xxxxxxxx
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
ילדים ב (אופק)  
ראשון 17/4 מטרו אולם 0930-1100
שני 18/4 xxxxxxxx
שלישי 19/4 פארק 1630-1800
רביעי 20/4 פארק 0900-1030
חמישי 21/4 xxxxxxxx
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
ילדים ב (גיא)  
ראשון 17/4 פארק 0900-1030
שני 18/4 פארק 0900-1030
שלישי 19/4 xxxxxxxx
רביעי 20/4 פארק 0900-1030
חמישי 21/4 xxxxxxxx
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
ילדים ב (ארז)  
ראשון 17/4 תלי 1230-1400
שני 18/4 xxxxxxxx
שלישי 19/4 פארק 1630-1800
רביעי 20/4 xxxxxxxx
חמישי 21/4 פארק 1030-1200
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
קטסל א (עידו)  
ראשון 17/4 xxxxxxxx
שני 18/4 פארק 1630-1800
שלישי 19/4 פארק 1800-1930
רביעי 20/4 xxxxxxxx
חמישי 21/4 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1200
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
קטסל א (רותם)  
ראשון 17/4 תלי 1400-1530
שני 18/4 תלי 1330-1500
שלישי 19/4 תלי 1430-1600
רביעי 20/4 תלי 1700-1830
חמישי 21/4 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1100
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
קטסל א (אייל)  
ראשון 17/4 תלי 1100-1230
שני 18/4 תלי 1000-1130
שלישי 19/4 תלי 1300-1430
רביעי 20/4 xxxxxxxx
חמישי 21/4 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1000
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
קטסל ב (אופק)  
ראשון 17/4 מטרו בחוץ 1100-1230
שני 18/4 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1000
שלישי 19/4 פארק 1030-1200
רביעי 20/4 xxxxxxxx
חמישי 21/4 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 0900
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
קטסל ב (דוריאן)  
ראשון 17/4 תלי 1530-1700
שני 18/4 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1100
שלישי 19/4 מטרו בחוץ 1530-1700
רביעי 20/4 תלי 1530-1700
חמישי 21/4 xxxxxxxx
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
קטסל ב (אסף)  
ראשון 17/4 xxxxxxxx
שני 18/4 תלי 1830-2000
שלישי 19/4 תלי 1730-1900
רביעי 20/4 xxxxxxxx
חמישי 21/4 תלי 1000-1130
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
קטסל ב (אייל)  
ראשון 17/4 תלי 0930-1100
שני 18/4 מטרו בחוץ 1200-1330
שלישי 19/4 פארק 1030-1200
רביעי 20/4 xxxxxxxx
חמישי 21/4 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 0900
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
מכבי יאיר (כספי)  
ראשון 17/4 רימון 2030
שני 18/4 xxxxxxxx
שלישי 19/4 משחק ברימון 2030
רביעי 20/4 xxxxxxxx
חמישי 21/4 xxxxxxxx
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
להלן לוח האימונים לשבוע הקרוב, החל מיום ראשון ה-1604/22 ועד יום שבת 10/04/22
יש לזכור כי המועד הרישמי של האימון הבא נקבע ע"י המאמן ונמסר לשחקנים בתום כל אימון,
כך שבמקרה של סתירה בין הדברים הכתובים באתר לבין המועד שנמסר ע"י המאמן הנכם מתבקשים לבדוק עם המאמן.
הזמנים המופיעים ברשימה הם הזמנים של המגרש/אולם אותו מקבלת הקבוצה.
ייתכן כי המאמן יקבע את תחילת האימון 15-20 דקות לפני המועד הרישמי. שימו לב!
 
בוגרים (יוסי בונן)  
ראשון 17/4 מטרו אולם 1700
שני 18/4 תלי 1200
שלישי 19/4 משחק בר"ג 1900
רביעי 20/4 xxxxxxxx
חמישי 21/4 תלי 1200
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 משחק במטרו 2100
   
נוער על (דורון)  
ראשון 17/4 xxxxxxxx
שני 18/4 xxxxxxxx
שלישי 19/4 xxxxxxxx
רביעי 20/4 xxxxxxxx
חמישי 21/4 xxxxxxxx
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
נוער ארצית (רותם)  
ראשון 17/4 פארק 1630-1800
שני 18/4 פארק 1800-1930
שלישי 19/4 תלי 1600-1730
רביעי 20/4 תלי 1830-2000
חמישי 21/4 xxxxxxxx
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
נוער מחוזית (טל)  
ראשון 17/4 xxxxxxxx
שני 18/4 משחק בתלי 1700
שלישי 19/4 xxxxxxxx
רביעי 20/4 xxxxxxxx
חמישי 21/4 xxxxxxxx
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
נערים א לאומית (רון)  
ראשון 17/4 פארק 1500-1630
שני 18/4 אתלטיקה רון מטרו בחוץ 1000
שלישי 19/4 פארק 1500-1630
רביעי 20/4 פארק 1530-1700
חמישי 21/4 פארק 1200-1330
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
נערים א ארצית (גיא)  
ראשון 17/4 פארק 1030-1200
שני 18/4 פארק 1030-1200
שלישי 19/4 xxxxxxxx
רביעי 20/4 פארק 1030-1200
חמישי 21/4 xxxxxxxx
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
נערים ב לאומית (איתי)  
ראשון 17/4 פארק 1200-1330
שני 18/4 פארק 1200-1330
שלישי 19/4 פארק 1200-1330
רביעי 20/4 תלי 1000-1130
חמישי 21/4 xxxxxxxx
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
נערים ב מחוזית (ירין)  
ראשון 17/4 מטרו אולם 1230-1400
שני 18/4 אתלטיקה רון מטרו בחוץ 1100
שלישי 19/4 תלי 1130-1300
רביעי 20/4 פארק 1330-1500
חמישי 21/4 xxxxxxxx
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
ילדים א לאומית (ירין)  
ראשון 17/4 מטרו אולם 1100-1230
שני 18/4 אתלטיקה רון מטרו בחוץ 1200
שלישי 19/4 תלי 1000-1130
רביעי 20/4 פארק 1200-1330
חמישי 21/4 xxxxxxxx
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
ילדים א מחוזית (טל)  
ראשון 17/4 פארק 1800-1930
שני 18/4 תלי 1500-1630
שלישי 19/4 xxxxxxxx
רביעי 20/4 xxxxxxxx
חמישי 21/4 xxxxxxxx
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
ילדים ב (אופק)  
ראשון 17/4 מטרו אולם 0930-1100
שני 18/4 xxxxxxxx
שלישי 19/4 פארק 1630-1800
רביעי 20/4 פארק 0900-1030
חמישי 21/4 xxxxxxxx
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
ילדים ב (גיא)  
ראשון 17/4 פארק 0900-1030
שני 18/4 פארק 0900-1030
שלישי 19/4 xxxxxxxx
רביעי 20/4 פארק 0900-1030
חמישי 21/4 xxxxxxxx
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
ילדים ב (ארז)  
ראשון 17/4 תלי 1230-1400
שני 18/4 xxxxxxxx
שלישי 19/4 פארק 1630-1800
רביעי 20/4 xxxxxxxx
חמישי 21/4 פארק 1030-1200
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
קטסל א (עידו)  
ראשון 17/4 xxxxxxxx
שני 18/4 פארק 1630-1800
שלישי 19/4 פארק 1800-1930
רביעי 20/4 xxxxxxxx
חמישי 21/4 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1200
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
קטסל א (רותם)  
ראשון 17/4 תלי 1400-1530
שני 18/4 תלי 1330-1500
שלישי 19/4 תלי 1430-1600
רביעי 20/4 תלי 1700-1830
חמישי 21/4 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1100
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
קטסל א (אייל)  
ראשון 17/4 תלי 1100-1230
שני 18/4 תלי 1000-1130
שלישי 19/4 תלי 1300-1430
רביעי 20/4 xxxxxxxx
חמישי 21/4 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1000
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
קטסל ב (אופק)  
ראשון 17/4 מטרו בחוץ 1100-1230
שני 18/4 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1000
שלישי 19/4 פארק 1030-1200
רביעי 20/4 xxxxxxxx
חמישי 21/4 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 0900
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
קטסל ב (דוריאן)  
ראשון 17/4 תלי 1530-1700
שני 18/4 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 1100
שלישי 19/4 מטרו בחוץ 1530-1700
רביעי 20/4 תלי 1530-1700
חמישי 21/4 xxxxxxxx
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
קטסל ב (אסף)  
ראשון 17/4 xxxxxxxx
שני 18/4 תלי 1830-2000
שלישי 19/4 תלי 1730-1900
רביעי 20/4 xxxxxxxx
חמישי 21/4 תלי 1000-1130
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
קטסל ב (אייל)  
ראשון 17/4 תלי 0930-1100
שני 18/4 מטרו בחוץ 1200-1330
שלישי 19/4 פארק 1030-1200
רביעי 20/4 xxxxxxxx
חמישי 21/4 אתלטיקה יובל מטרו בחוץ 0900
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
   
מכבי יאיר (כספי)  
ראשון 17/4 רימון 2030
שני 18/4 xxxxxxxx
שלישי 19/4 משחק ברימון 2030
רביעי 20/4 xxxxxxxx
חמישי 21/4 xxxxxxxx
שישי 22/4 xxxxxxxx
שבת 23/4 xxxxxxxx
הוספת תגובה

מבזקים